نمایش تعداد مطلب
ظهور تکنولوژی فرآوری سنگ در ایران

با وجود برخورداری از تمدن و قدمت چند هزارساله تاریخی و بناهای سنگی بسیار قدیمی، صنعت سنگ بری در کشور ایران، از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.


1396/6/26
ادامه مطلب